top of page

POVEJTE JIM SVOJE!

Prav je, da imate tudi državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, možnost izraziti svoje mnenje. Sporočite multinacionalkam, ki s svojo ponudbo na enotnem trgu Evropske unije ne spoštujejo njegove raznolikosti in večjezičnosti, da je skrajni čas, da to diskriminacijo odpravijo.

 

Vaši podatki in komentarji ne bodo javno objavljeni, jih pa nameravamo poslati neposredno direktorjem podjetij, ki na trgu države članice Evropske unije, Republike Slovenije, ne spoštujejo uradnega jezika Evropske unije, slovenskega jezika. Če tudi tega ne želite oziroma če želite zgolj anonimno izraziti svoje mnenje, nam to sporočite.

Si za?

po slovensko 404error agencija
po slovensko 404error agencija
po slovensko 404error agencija
bottom of page